Skarb Pirata – półkolonie za nami

Zakończyliśmy pierwszy turnus aktywnych zajęć wakacyjnych z serii „Skarb Pirata” adresowany do najmłodszych dzieci. Organizatorem zajęć było Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach. Zajęcia prowadzone pyły przez opiekunów i wychowawców wypoczynku a także   instruktorów Zuchowych.

Dzieci każdego dnia podczas tygodniowego wypoczynku zdobywały nowe umiejętności podczas prowadzonych zabaw animacyjnych. Podczas wspólnych zadań nauczyły się m.in. pracy w grupie, odpowiedzialności,  a także umiejętności otwarcia się na nowe rzeczy, koncentracji oraz m.in. rozwiązywania trudnych zadań w terenie, dbania o bezpieczeństwo drugiej osoby. W ramach podsumowania ostatniego dnia grupa miała za zadanie odnalezienie skarbu i dokonania sprawiedliwego podział „skarbu piratów”.

Zapraszamy do korzystania z kolejnych form wakacyjnych Złotej Góry poprzez organizowane różne formy edukacyjne.

Zapraszam do fotorelacji; https://www.facebook.com/100006935135204/videos/pcb.2902409793333497/2902409726666837

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, na świeżym powietrzu i ‎tekst „‎WYPOŻYCZALNIA SPR codziennie w wakacje god הברתת‎”‎‎

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, na świeżym powietrzu i drzewo

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją, ludzie siedzą, balon i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko i stoi

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i jezioro

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 użytkowników, w tym Hanna Kajeta, dziecko, ludzie siedzą, ludzie stoją i na świeżym powietrzu