Matematyka pod żaglami w ZKiW Brodnica Górna

25 września w ramach Pomorskiej Edukacji Morskiej Kartuskie Centrum Kultury i UKŻ Lamelka przy współpracy nauczycielki ZKiW Brodnica Górna zorganizowali „Dzień pod żaglami”.
Zajęcia rozpoczęły się na terenie szkoły, po czym uczniowie przybyli do CSWiPR Złota Góra na warsztaty żeglarskie poświęcone pasji żeglarskiej a także podstawowej edukacji w zakresie zachęcania do żeglowania rekreacyjnego.  Zajęcia na wodzie prowadził Trener Grzegorz Formela, który spotyka się w ramach zajęć pozalekcyjnych z żeglarstwa na terenie ZKiW.
Sportowcy z tamtejszej szkoły mieli okazję pochwalić się sukcesami żeglarskimi.
Więcej o wydarzeniu na stronie : https://zkiwbrodnicagorna.edupage.org/news/#photos:album:964

Obraz może zawierać: 1 osoba